Workshop
ZUIGELINGENASYMMETRIE
3
A SPECIALIST COURSE

SpecialistenCURSUS

Het uitgangspunt bij workshop 3 is dat iedere cursist in staat wordt gesteld, precies datgene uit de workshop te halen wat hij of zij nodig heeft om zich verder te ontwikkelen tot specialist bij (zuigelingen) asymmetrie op jonge en latere leeftijd en gerelateerde onderwerpen. De nadruk ligt op verdieping en verbreding van alle stof die in de voorgaande twee workshops zuigelingenasymmetrie is besproken.

De lesvormen zijn afwisselend hoor- en praktijkcolleges, maar bovenal interactief, vernieuwend en attractief. De docenten hebben uitgebreide expertise en ruime ervaring met zuigelingenasymmetrie zowel als praktiserend kinderfysiotherapeut, docent en onderzoeker.

 

De onderwerpen betreffen de meest voorkomende aandoeningen, en zijn gebaseerd op recente publicaties, oa. over:

- Congenitale Musculaire Torticollis (de recent gepubliceerde Amerikaanse richtlijn, inhoud van de kinderfysiotherapie op vroege en latere leeftijd, wanneer operatie-indicatie, etc.

- Gelaatsasymmetrie gerelateerd aan zuigelingenasymmetrie; vroeg herkennen van signalen

- Latere gevolgen van zuigelingenasymmetrie en hoe daarmee om te gaan

- Differentiaal diagnostiek bij asymmetrie, craniosynostosis, S. Grisel, zeldzame aandoeningen

- Nieuwe behandelvormen bij asymmetrische ontwikkeling: oa. stretching, medical taping, halsorthoses en ondersteuningsmateriaal

- Preventie van asymmetrie; de belangrijke rol van kinderfysiotherapeuten in de ketenzorg bij voorkeurshouding en schedelvervorming

- Helmtherapie, HEADS studie

 

Cursisten krijgen gedetailleerd inzicht in hun competenties en behandelmogelijkheden in de betreffende context. Eigen casuistische vragen van cursisten, aan de hand van ingebrachte film- en/of fotobeelden met beschrijvingen worden in verschillende sessies besproken. De analyse wordt eerst laagdrempelig in kleine groepen met elkaar gedeeld en eventueel later plenair, waardoor deze exemplarisch kunnen zijn voor de hele groep cursisten. Cursisten merken na deelname aan deze workshop dat zij het verschil kunnen maken bij toekomstige vragen over (zuigelingen) asymmetrie! Uiteraard kunnen zij daarbij altijd de experts van EKWIP consulteren.

Deze derde workshop is door bijna 600 cursisten gevolgd.

Accreditatie

 

Deelname aan een workshop wordt gehonoreerd met:

7 accreditatiepunten voor workshop 1 voor het KNGF Kwaliteitsregister Kinderfysiotherapie.

9 accreditatiepunten voor workshop 2 voor het KNGF Kwaliteitsregister Kinderfysiotherapie.

9 accreditatiepunten voor workshop 3 voor het KNGF Kwaliteitsregister Kinderfysiotherapie.

7 accreditatiepunten per workshop (1, 2 en 3) bij het Keurmerk Fysiotherapie.

14 accreditatiepunten per workshop (1, 2 en 3) bij Pro-Q-Kine (Kinesisten).

30 accreditatiepunten voor alle 3 workshops totaal voor het ADAP Register voor Oefentherapeuten (VvOCM). (10,5 punten voor workshop 1 ; 8,5 punten voor workshop 2 ; 11 punten voor workshop 3)

 

Inschrijving voor de workshops

 

U kunt voor elke workshop afzonderlijk inschrijven. Wel moet voor deelname aan workshop 2, eerst workshop 1 zijn gevolgd. Voor deelname aan workshop 3, moeten zowel workshop 1 als 2 eerst zijn gevolgd.

Het inschrijfformulier is opvraagbaar via: info@ekwip.nl

Het volledig ingevulde inschrijfformulier stuurt u

Per post naar: EKWIP, Lavasveld 38, 5467 KR Veghel. Of

Per e-mail als bijlage naar: info@ekwip.nl

Nadat wij uw inschrijving hebben ontvangen, sturen wij u per e-mail een bevestiging van uw inschrijving en een inschrijfnummer m.b.t. de betaling.

Data Workshop 1

24 september 2022

11 februari 2023

23 september 2023

 

Data Workshop 2

8 oktober 2022

11 maart 2023

7 oktober 2023

 

Data Workshop 3

5 november 2022

1 april 2023

4 november 2023

 

 

 

Workshops

> Workshop 1

> Workshop 2

Workshop 3

 

PCM

Meetband

> Info

 

Contact

Info@ekwip.nl

0413-353919

 

 

 

Literatuur - Docenten -

PCM - Over EKWIP