Workshop

ZUIGELINGENASYMMETRIE 2

DIAGNOSTIEK & INTERVENTIE

In de afgelopen jaren is er veel nieuwe informatie beschikbaar gekomen uit wetenschappelijke studies (klinisch onderzoek, systematische reviews) en de ontwikkeling van protocollen en richtlijnen. In Workshop Zuigelingenasymmetrie 2; Diagnostiek en Interventie worden de meest recente ontwikkelingen m.b.t. zuigelingenasymmetrie en de implicaties daarvan voor de kinderfysiotherapeutische en oefentherapeutische praktijk besproken. Deze tweede workshop is al door bijna 900 cursisten gevolgd.

 

Het theoretisch gedeelte betreft:

- Recente, relevante literatuur m.b.t. etiologie: prenatale ontwikkeling, prematuriteit, risicofactoren.

- Consequenties zuigelingenasymmetrie: neurologisch, cognitief, motorisch, schedelvorm.

- Differentiaal diagnostiek en behandeling: oa. congenitale musculaire torticollis, craniosynostosis.

- Recent ontwikkelde meetinstrumenten voor zuigelingenasymmetrie: cervicale mobiliteitsmeting oa. met arthrodial protractor (Öhman), Muscle Function Scale (Öhman).

- Update Plagiocephalometrie en modificatie Argenta schaal.

- Behandelvormen: oa. kinderfysiotherapie, helmredressietherapie.

- Communicatie met verwijzers: verslaggeving.

- Richtlijn Voorkeurshouding en Schedelvervorming.

 

De verschillende praktijksessies kinderfysiotherapie staan geheel in het teken van instructie en zelf uitvoeren van alle onderzoek-, preventie- en interventie vaardigheden die worden gedoceerd. Het evidence based behandelprotocol zoals gebruikt in de promotiestudie “Asymmetrie op de zuigelingenleeftijd” dient daarbij als uitgangspunt. Dit protocol wordt toegelicht met een uitgebreide variatie van positionerings-, hanterings- en oefenadviezen. De wijze waarop de ouderinstructie en instructie aan andere belanghebbenden en de communicatie met andere ketenzorgpartners optimaal verloopt, wordt (interactief) besproken.

Accreditatie   

 

Deelname aan een workshop wordt gehonoreerd:

- met 7 accreditatiepunten per workshop (1 , 2 en 3) voor het KNGF Kwaliteitsregister Kinderfysiotherapie.

- met 7 kwaliteitsuren (KU) per workshop (1 , 2 en 3) voor het Keurmerk Fysiotherapie

- met 10 accreditatiepunten per workshop (1 en 2) voor het ADAP Register voor Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM).

 

 

Inschrijving voor de workshops

 

U kunt voor elke workshop afzonderlijk inschrijven. Wel moet voor deelname aan workshop 2, eerst workshop 1 zijn gevolgd. Voor deelname aan workshop 3, moeten zowel workshop 1 als 2 eerst zijn gevolgd.

Het inschrijfformulier is opvraagbaar via: info@ekwip.nl

Het volledig ingevulde inschrijfformulier stuurt u

Per post naar: EKWIP, Lavasveld 38, 5467 KR Veghel. Of

Per e-mail als bijlage naar: info@ekwip.nl

Nadat wij uw inschrijving hebben ontvangen, sturen wij u per e-mail een bevestiging van uw inschrijving en een inschrijfnummer m.b.t. de betaling.

Data Workshop 1

30 september 2017 - Driebergen

10 maart 2018 - Driebergen

29 september 2018 - Driebergen

 

Data Workshop 2

18 november 2017 - Driebergen

7 april 2018 - Driebergen

27 oktober 2018 - Driebergen

 

 

 

Data Workshop 3

28 oktober 2017 - Driebergen

27 januari 2018 - Driebergen

2 juni 2018 - Driebergen

24 november 2018 - Driebergen

 

 

 

 

 

Workshops

> Workshop 1

Workshop 2

> Workshop 3

 

PCM Meetband

> Info

 

Contact

Info@ekwip.nl

0413-353919

 

 

 

Literatuur - Docenten -

PCM - Over EKWIP