Workshop

ZUIGELINGENASYMMETRIE 2

DIAGNOSTIEK & INTERVENTIE

GEVORDERDENCURSUS

Er is veel nieuwe informatie beschikbaar gekomen uit wetenschappelijke studies (klinisch onderzoek, systematische reviews) en de ontwikkeling van protocollen en richtlijnen.

In Workshop Zuigelingenasymmetrie 2; Diagnostiek en Interventie worden de meest recente ontwikkelingen m.b.t. zuigelingenasymmetrie en de implicaties daarvan voor de kinderfysiotherapeutische en oefentherapeutische praktijk besproken.

Deze tweede workshop is door ruim 1000 cursisten gevolgd.

 

Het theoretisch gedeelte betreft:

- Recente, relevante literatuur m.b.t. etiologie: prenatale ontwikkeling, prematuriteit, risicofactoren.

- Consequenties zuigelingenasymmetrie: neurologisch, cognitief, motorisch, schedelvorm.

- Differentiaal diagnostiek en behandeling: oa. congenitale musculaire torticollis, craniosynostosis.

- Recent ontwikkelde meetinstrumenten voor zuigelingenasymmetrie: cervicale mobiliteitsmeting oa. met arthrodial protractor (Ohman), Muscle Function Scale (Ohman).

- Update Plagiocephalometrie en modificatie Argenta schaal.

- Behandelvormen: oa. kinderfysiotherapie, helmredressietherapie.

- Communicatie met verwijzers: verslaggeving.

- Richtlijn Voorkeurshouding en Schedelvervorming.

 

De verschillende praktijksessies kinderfysiotherapie staan geheel in het teken van instructie en zelf uitvoeren van alle onderzoek-, preventie- en interventie vaardigheden die worden gedoceerd. Het evidence based behandelprotocol zoals gebruikt in de promotiestudie Asymmetrie op de zuigelingenleeftijd dient daarbij als uitgangspunt. Dit protocol wordt toegelicht met een uitgebreide variatie van positionerings-, hanterings- en oefenadviezen. De wijze waarop de ouderinstructie en instructie aan andere belanghebbenden en de communicatie met andere ketenzorgpartners optimaal verloopt, wordt (interactief) besproken.

Accreditatie

 

Deelname aan een workshop wordt gehonoreerd:

- met 9 accreditatiepunten voor het KNGF Kwaliteitsregister Kinderfysiotherapie.

- met 7 kwaliteitsuren (KU) per workshop (1 , 2 en 3) voor het Keurmerk Fysiotherapie

- met 6 accreditatiepunten per workshop (1 en 2) voor het ADAP Register voor Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM).

- met 15 accreditatiepunten per workshop (1, 2 en 3) voor Pro-Q-Kine register (kinesisten)

 

 

Inschrijving voor de workshops

 

U kunt voor elke workshop afzonderlijk inschrijven. Wel moet voor deelname aan workshop 2, eerst workshop 1 zijn gevolgd. Voor deelname aan workshop 3, moeten zowel workshop 1 als 2 eerst zijn gevolgd.

Het inschrijfformulier is opvraagbaar via: info@ekwip.nl

Het volledig ingevulde inschrijfformulier stuurt u

Per post naar: EKWIP, Lavasveld 38, 5467 KR Veghel. Of

Per e-mail als bijlage naar: info@ekwip.nl

Nadat wij uw inschrijving hebben ontvangen, sturen wij u per e-mail een bevestiging van uw inschrijving en een inschrijfnummer m.b.t. de betaling.

Data Workshop 1

 

28 september 2019 - Driebergen

15 februari 2020 - Driebergen

 

 

 

Data Workshop 2

 

12 oktober 2019 - Driebergen

14 maart 2020 - Driebergen

 

 

 

Data Workshop 3

 

9 november 2019 - Driebergen

18 april 2020 - Driebergen

 

 

 

Workshops

> Workshop 1

Workshop 2

> Workshop 3

 

PCM

Meetband

> Info

 

Contact

Info@ekwip.nl

0413-353919

 

 

 

Literatuur - Docenten -

PCM - Over EKWIP