Workshop
ZUIGELINGENASYMMETRIE
1
pLAGIOCEPHALOMETRIE

basiscursus

Plagiocephalometrie wordt al 16 jaar door EKWIP georganiseerd. Bijna 2300 cursisten hebben deze workshop gevolgd en voeren plagiocephalometrie (PCM) nu zelf uit. PCM is een door dr. Leo van Vlimmeren ontwikkelde, betrouwbare en valide meetmethode om de vorm van de schedel op eenvoudige wijze vast te stellen. Hiermee kunnen de verschillende aspecten van plagiocephalie en brachycephalie in maat en getal worden vastgelegd en kunnen deze gebruikt worden voor discriminatief en longitudinaal onderzoek.

 

Tijdens Workshop Zuigelingenasymmetrie 1 wordt PCM geinstrueerd, worden praktische vaardigheden getraind en worden interpretaties van de PCM meetresultaten besproken. Instrumentarium wordt tijdens de workshop verstrekt en is inbegrepen in de workshopprijs. Deelnemers aan de workshop kunnen PCM daarmee meteen toepassen in hun eigen praktijk. D.m.v. centraal en interactief onderwijs wordt uitgebreid ingegaan op de meest recente, evidence based, klinisch relevante informatie ten aanzien van diagnostiek en interventie bij  zuigelingenasymmetrie. Speciale aandacht wordt gegeven aan differentiaal diagnostiek, waaronder de diverse craniosynostosis vormen (klinische presentatie en beeldvorming). Voorbeelden voor implementatie in een multidisciplinaire setting worden gegeven. Plagiocephalometrie is zowel bij research, als in dagelijkse praktijk van grote waarde gebleken als meetmethode voor de schedelvorm.

Accreditatie

 

Deelname aan een workshop wordt gehonoreerd met:

7 accreditatiepunten voor workshop 1 voor het KNGF Kwaliteitsregister Kinderfysiotherapie.

9 accreditatiepunten voor workshop 2 voor het KNGF Kwaliteitsregister Kinderfysiotherapie.

9 accreditatiepunten voor workshop 3 voor het KNGF Kwaliteitsregister Kinderfysiotherapie.

7 accreditatiepunten per workshop (1, 2 en 3) bij het Keurmerk Fysiotherapie.

14 accreditatiepunten per workshop (1, 2 en 3) bij Pro-Q-Kine (Kinesisten).

30 accreditatiepunten voor alle 3 workshops totaal voor het ADAP Register voor Oefentherapeuten (VvOCM). (10,5 punten voor workshop 1 ; 8,5 punten voor workshop 2 ; 11 punten voor workshop 3)

 

 

Inschrijving voor de workshops

 

U kunt voor elke workshop afzonderlijk inschrijven. Wel moet voor deelname aan workshop 2, eerst workshop 1 zijn gevolgd. Voor deelname aan workshop 3, moeten zowel workshop 1 als 2 eerst zijn gevolgd.

Het inschrijfformulier is opvraagbaar via: info@ekwip.nl

Het volledig ingevulde inschrijfformulier stuurt u

Per post naar: EKWIP, Lavasveld 38, 5467 KR Veghel. Of

Per e-mail als bijlage naar: info@ekwip.nl

Nadat wij uw inschrijving hebben ontvangen, sturen wij u per e-mail een bevestiging van uw inschrijving en een inschrijfnummer m.b.t. de betaling.

Data Workshop 1

24 september 2022

11 februari 2023

23 september 2023

 

Data Workshop 2

8 oktober 2022

11 maart 2023

7 oktober 2023

 

Data Workshop 3

5 november 2022

1 april 2023

4 november 2023

 

 

 

Workshops

Workshop 1

> Workshop 2

> Workshop 3

 

PCM

Meetband

> Info

 

Contact

Info@ekwip.nl

0413-353919

 

 

 

Literatuur - Docenten -

PCM - Over EKWIP